Sıkça Sorulan Sorular

GÖKHAN ÖZER

Eski Tip Sürücü Belgesini Ne Zamana Kadar Değiştirmeliyim?

31.12.2020 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

Sürücü Belgesinin Süresini Uzatabilir miyim?

Sürücü belgelerinde yeni bir sağlık raporu ibrazı ile sağlık raporunun tarihi esas alınarak süre uzatılabilir.

Yeni Tip Sürücü Belgesi ile Yurtdışında Araç Kullanabilecek miyim?

Yeni tip sürücü belgeleri ile 6 ay süreyle konvensiyona üye ülkeler dahilinde araç kullanabileceklerdir.

Kişisel Bilgilerimde Değişiklik Olduğunda Sürücü Belgemi Değiştirmeli miyim?

İsim, soyisim gibi kişisel bilgilerde değişiklik olması halinde değerli kağıt ve vakıf payı bedelleri yatırılarak sürücü belgesi yenilenmelidir.

Sürücü Belgesi Başvuruları Her İlçeden Yapılabilecek mi?

Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. Sitemizin anasayfasında yer alan “Nüfus Randevu” bölümünden başvuru merkezlerini görebilirsiniz.

Sürücü Belgesi Neden Başvuru Yaptığım Nüfus Müdürlüğünde Düzenlenmiyor?

Kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücü belgeleri Genel Müdürlüğün kişiselleştirme merkezinde düzenlenmektedir.

Sürücü Belgesi Başvurularında Randevu Saatinden Ne Kadar Önce Nüfus Müdürlüğünde Olmalıyım?

Randevu saatinden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmanız gerekmektedir.

Sürücü Belgesinde Kullanılacak Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?

Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekişmiş ve ICAO tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi ve bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

Vekâletname İle Sürücü Belgesi Yapılabilir mi?

Sürücü belgesi müracaatları bizzat şahsın kendisi tarafından yapılır.

Kimlik Belgesi Olmadan Sürücü Belgesi Başvurusu Yapılabilir mi?

Kişinin kendini ispatı ve doğruluğu sorgulanabilen kimlik belgeleri ile başvuru yapmaları zorunludur.

Kayıp/Çalıntı İşlemlerinde Kart Ücreti Ödeyecek miyim?

Sürücü belgeleri ücretleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğinden, kayıp veya çalıntı olsa bile değerli kağıt ve vakıf payı bedeli ödeme zorunluluğu vardır.

Parmak İzi Neden Alınıyor?

Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu’nun 5. maddesinin (b) bendine göre; her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi almak için başvuruda bulunanlardan bir defaya mahsus olmak üzere parmak izi alınmaktadır.

Sürücü Belgeleri İçin Değerli Kağıt Bedeli, Harç Bedeli ve Vakıf Payı Neye Göre Belirlenir/Nerelere Yatırılır?

Değerli kağıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri ile anlaşmalı bankalara,
Vakıf payı ise Polis Teşkilatı’nın protokol yaptığı bankalara yatırılır.
Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler (vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nca birlikte tespit edilir.
Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 31.12.2020 tarihine kadar yapılan başvurularda değerli kağıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Karayolları Trafik Yönetmeliği geçici 10. maddesine göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı kanuna göre gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığı’nca uzatılabilir.”
Kayıp/Çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde 31.12.2020 tarihine kadar indirimli değerli kağıt ve vakıf payı ödenir.
Kayıp/Çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kağıt ve harç bedelleri indirimsiz şekilde ödenir.

Başka İl yada İlçelerden Alınan Sertifikalar Her Yerde Sürücü Belgesine Dönüştürülebilir mi?

Sürücü belgesi başvuruları sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın yetkilendirilen herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen başvuru yapılarak alınır.

Başvuru Yaptığım Sürücü Belgemin Hangi Aşamada Olduğunu Nasıl Öğrenirim?

Alo 199 Çağrı Merkezi’nden veya www.nvi.gov.tr web portalında yer alan “Başvurum hangi aşamada?” bölümünden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.

Başvuru Esnasında Yapacağım İşlemler Nelerdir?

Başvuru esnasında ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.
Sistemde oluşturulan başvuru formuna imza ve fotoğraf alınır. Fotoğrafı taranır ve parmak izi verileri alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Sürücü Belgesi Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Kimlik Belgesi
Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)
Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge ve yazılı beyan
Adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)

Sürücü Belgesine Yeni Bir Sınıf Ekleme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir?

Kimlik belgesi
Sürücü sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)
Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge ve yazılı beyan
Adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)

Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde İstenilen Belgeler Nelerdir?

Kimlik belgesi
Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge ve yazılı beyan
Adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)

Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir?

Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
Kimlik belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge ve yazılı beyan
Adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)
Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

Sürücü Belgesi Sağlık Raporlarını Nereden Alabilirim?

Sürücü Kurslarının anlaşmalı olduğu, sürücü olur sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınabilir.

Sürücü Belgesi Almak İçin Adli Sicil Kaydı Şartları Nelerdir?

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı TCK’nın 188,190 ve 191. maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4. maddesinin 7. fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.

Geçerlilik Süresi Dolmadan Sürücü Belgesi Değiştirilir mi?

Geçerlilik süresi dolmadan sürücü belgesi düzenlenmesi ancak kayıp/çalıntı, üzerinde yer alan kimlik bilgilerden herhangi birinin değişmesi, kart üzerinde tahrifat, kırılma yada sertifika bilgilerinde ekleme/çıkarma sonucu yada kullanılmasına engel teşkil edecek bir zafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle sürücü belgesi değiştirilmesi mümkündür.

Sürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri Kaç Yıldır?

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

Sürücü Belgesi Bana Nasıl Ulaştırılacak?

Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda sürücü belgesi hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir.

Sürücü Belgemi Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden Alabilir miyim?

Sürücü Belgeleri Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek bir dağıtım noktasından elden teslim alınacaktır.

Sürücü Belgesi Sırasında Teslim Alacak Kişi Belirtmedim. Benim Dışımda Vekaletname Verdiğim Kişi Sürücü Belgemi Teslim Alabilir mi?

Vekaletname içeriğinde sürücü belgeye almaya dair yetki verildi ise teslim alabilir.

Düzenlenen Sürücü Belgesinin Gönderimi ile İlgili Herhangi Bir Ücret Ödemem Gerekir mi?

PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Evde Bulunmadığımdan Sürücü Belgemi PTT Nüfus Müdürlüğü’ne Geri İade Edildiğini Söyledi, Ne Yapmalıyım?

Başvuru esnasında belirttiğiniz ve posta görevlisince iade edilecek başvuru merkezine müracaat etmeniz halinde sürücü belgenizi alabilirsiniz.

Posta İadesi Sebebiyle Başvuru Merkezinde Bulunan Sürücü Belgemin, Tesliminde Belirttiğim Kişi Dışında Başka Biri Alabilir mi?

Başvuru merkezine iade edilmiş sürücü belgeleri ancak şahsınıza veya bu konuya dair vekil tayin ettiğiniz kişiye teslim edilir.

Sürücü Belgesi Dağıtım Esnasında Kaybolursa Bu Durumda Nasıl Haberdar Olurum?

Posta görevlisinin bildirimi üzerine kişi kayıtları esas alınarak yeniden sürücü belgesi düzenlenir.

Yurtdışından Aldığım Sürücü Belgesi Türkiye’de Geçerli midir?

01.01.2016 tarihinden itibaren yurtdışından alınan sürücü belgesiyle ülkemiz vatandaşları 1 yıl, yabancılar ise 6 ay süreyle araç kullanabilmektedir. Bu sürenin sonunda ülkemiz sürücü belgesinin alınması gerekmektedir.

Türkiye’den Aldığım Sürücü Belgesi Yurtdışında da Geçerli midir?

01.01.2016 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlayan yeni tip sürücü belgesiyle Karayolu Trafiği Konvansiyonuna üye olan 84 ülkede araç kullanılabilmektedir. Ülkemizdeki sürücü belgesiyle araç kullanım süresi bulunan ülke mevzuatına göre farklılık göstermektedir.
Karayolu Trafiği Konvansiyonuna üye olmayan ülkelerde araç kullanılabilmesi için Türkiye Ülkeler Turing ve Otomobilciler Kurumu tarafından verilen “Uluslararası Sürücü Belgesi” alınması gerekmektedir.
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:31 Beşevler/Ankara
0312 213 97 61 – 0312 222 87 23

Sürücü Belgeleri ile İlgili Ayrıntılı Bilgiyi Nereden Alabilirim?

www.nvi.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilir, burada www.nvi.gov.tr/sikca-sorulan-sorular kısmında sorulara yanıt bulabilirsiniz.
Ayrıca 7/24 Alo 199 çağrı merkezinden telefondan hizmet alabilirsiniz.

Diplomatik Görevlilerin Sürücü Belgesi Başvurularında Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Payı Bedeli Alınmakta mıdır?

Diplomatik görevlilerin görev belgesini ibraz etmesi halinde harç bedeli alınmaz, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli alınır.

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Sürücü Belgesi Müracaatında Konsolosluklara Başvuru Yapabilir mi?

Yurtdışı temsilciliklerimizde sürücü belgeleri işlemleri için henüz altyapı hazır olmadığından başvuru alınmamaktadır.

Mavi Kart Sahibi Vatandaşlar Ticari Araç Kullanabilir mi?

Dış ülkelerde yaşayan mavi kart sahibi vatandaşlar sahip oldukları sürücü belgeleri ile ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmeleri sonucu ticari araç kullanabilirler.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

KAYIT İÇİN KALAN SÜRE
10 NİSAN 2024
Faydalı Linkler
Sohbeti Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz ?