logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT İLK YARDIM
1.
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Ambulans
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Solunum sayısının değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
Doğru Cevap: "A" Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Soru Açıklaması
4.
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
Soru Açıklaması
5.
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
6.
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
Doğru Cevap: "B" Akciğer
Soru Açıklaması
7.
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şok
Soru Açıklaması
8.
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru Açıklaması
9.
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "C" İdrar kaçırmak
Soru Açıklaması
10.
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT İLK YARDIM
11.
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Sohbeti Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz ?