Hükümlülük Şartları

İbrahim
Ocak 31, 2017

Ehliyet almak için sürücü kursumuza müracaatta bulunan kişilerin 

aşağıda maddelerden hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu  

bulunmaktadır.

 

 

1- 765 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 403 ve 404. maddeleri

 

2- 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun un

29 uncu maddesi

 

3- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun un

12 nci maddesinin 2.ve takip eden fıkraları

 

4- 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nun 6 ncı maddesi

 

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun

4 maddesinin 7 fıkrası

 

6- 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu’nun 188 190 ve 191.maddeleri

 

Kayıt İçin Kalan Süre
10 MART 2020
Faydalı Linkler