100 Ceza Puanı İşlemleri

İbrahim
Ocak 31, 2017

100 Ceza Puanı İşlemi
100 Ceza puanı :(Ek fıkra:11.4.1997/22961 RG) 2918 sayılı Kanunun
değişik 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay
süre ile geri alınması sebebiyle, eğitime alınacak sürücüler, bu
iki aylık süre içinde motorlu taşıt sürücüleri kuslarında
16 saat trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler.
Kurs sonrası ehliyeti gecici olarak geri alınanlara kurs
müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.
Bu belge ile trafik bürosundan ehliyetler geri alınır.

Kursumuza, 100 ceza puanı sonucu alınan ehliyetinizi geri almak için
gerekli olan 16 saatlik trafik ve cevre bilgisi dersi için kayıt evrakları
aşağıdaki gibidir.
100 Ceza Kaydı İçin Gerekli Evraklar

1-Ehliyet geri alma tutanağı veya 100 ceza için
kursa sevk evrakı
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- 2 Fotoğraf

Kayıt İçin Kalan Süre
10 MART 2020
Faydalı Linkler